Férové ceny

Ponúkame férové ceny za vaše alebo firemné vozidlo.

Výkup z leasingu

Vyplatíme dlžnú sumu a rozdiel Vám v hotovosti doplatíme.

Peniaze v hotovosti

Peniaze za vaše vozidlo vyplatíme ihneď v hotovosti.

Výkup ihneď

Vozidlá vykupujeme ihneď.

Všetky značky

Vykupujeme všetky značky a modely vozidiel.

Súkromné aj firemné vozidlá

Súkromné aj firemné vozidlá (napr. balíky vozidiel, vozový park celej firmy).

Poškodené vozidlá

Vykupujeme aj poškodené vozidlá.

Preberáme záruky

Preberáme všetky záruky za vykúpené vozidlo.

Ponúkame Vám výkup Vášho vozidla v hotovosti.

Prenechajte starosti ohľadne Vášho vozidla nám.

Výkup vozidiel banská bystrica, výkup vozidla, výkup vozidiel, vykup vozidla v hotovosti.

Stačí nás kontaktovať: 0905 241 887

alebo ak vyplníte náš on-line výkupný formulár pre ocenenie Vášho vozidla a my Vás budeme do 24 hodín informovať o najvyššej možnej výkupnej cene.


Ponúkaná cena je informatívna, upresníme ju ihneď po prehliadke vozidla.

Potrebné doklady

Doklady potrebné k výkupu Vášho vozidla.

Technický

Osvedčenie o vozidle: časť I + časť II, prípadne malý a veľký technický preukaz

Technická a emisná

Technická a emisná kontrola, kartičky + protokoly (platnosť nie je podmienkou)

Poistenie

Povinné zmluvné poistenie (stačí takzvanú „bielu kartu” prípadne zmluvu).

Výpis obchodný register

V prípade, že bolo vozidlo predmetom leasingu, je potrebné ukončenie leasingu, splnomocnenie leasingovej spoločnosti a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti (notárom overené).

Splnomocnenie

Splnomocnenie na prepis vozidla (podpis vlastníka vozidla, overený notárom, v prípade zastupovania).

Servis

Servisná knižka prípadne faktúry zo servisu (nemusí byť podmienkou)

Súkromná osoba

• dva doklady totožnosti vodičský preukaz, občiansky preukaz
• splnomocnenie na prepis vozidla

Fyzická osoba

• dva doklady totožnosti vodičský preukaz, občiansky preukaz
• živnostenský list (originál alebo overená kópia, v prípade zmeny adresy sídla, aj všetky dodatky)
• splnomocnenie na prepis vozidla

Právnická osoba

• výpis z obchodného registra (originál alebo overená kópia, nie starší ako 3 mesiace)
• dva doklady totožnosti osoby oprávnenej konať (štatutárny orgán prípadne konateľ)
• splnomocnenie na prepis vozidla (v prípade, že konatelia rozhodujú spoločne, je potrebné splnomocnenie od obidvoch subjektov)