Férové ceny

Ponúkame férové ceny za vaše alebo firemné auto.

Výkup z leasingu

Vyplatíme dlžnú sumu a rozdiel Vám v hotovosti doplatíme.

Peniaze v hotovosti

Peniaze za vaše auto vyplatíme ihneď v hotovosti.

Výkup ihneď

Autá vykupujeme ihneď.

Všetky značky

Vykupujeme všetky značky a modely áut.

Súkromné aj firemné autá

Súkromné aj firemné autá (napr. balíky áut, vozový park celej firmy).

Poškodené autá

Vykupujeme aj poškodené autá.

Preberáme záruky

Preberáme všetky záruky za vykúpené auto.

Ponúkame Vám výkup Vášho auta v hotovosti.

Prenechajte starosti ohľadne Vášho auta nám.

Výkup vozidiel banská bystrica, výkup auta, výkup áut, vykup auta v hotovosti.

Stačí nás kontaktovať: 0905 241 887

alebo ak vyplníte náš on-line výkupný formulár pre ocenenie Vášho auto a my Vás budeme do 24 hodín informovať o najvyššej možnej výkupnej cene.


Ponúkaná cena je informatívna, upresníme ju ihneď po prehliadke auta.

Potrebné doklady

Doklady potrebné k výkupu Vášho auta.

Technický

Osvedčenie o vozidle: časť I + časť II, prípadne malý a veľký technický preukaz

Technická a emisná

Technická a emisná kontrola, kartičky + protokoly (platnosť nie je podmienkou)

Poistenie

Povinné zmluvné poistenie (stačí takzvanú „bielu kartu” prípadne zmluvu).

Výpis obchodný register

V prípade, že bolo vozidlo predmetom leasingu, je potrebné ukončenie leasingu, splnomocnenie leasingovej spoločnosti a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti (notárom overené).

Splnomocnenie

Splnomocnenie na prepis auta (podpis vlastníka auta, overený notárom, v prípade zastupovania).

Servis

Servisná knižka prípadne faktúry zo servisu (nemusí byť podmienkou)

Súkromná osoba

• dva doklady totožnosti vodičský preukaz, občiansky preukaz
• splnomocnenie na prepis auta

Fyzická osoba

• dva doklady totožnosti vodičský preukaz, občiansky preukaz
• živnostenský list (originál alebo overená kópia, v prípade zmeny adresy sídla, aj všetky dodatky)
• splnomocnenie na prepis auta

Právnická osoba

• výpis z obchodného registra (originál alebo overená kópia, nie starší ako 3 mesiace)
• dva doklady totožnosti osoby oprávnenej konať (štatutárny orgán prípadne konateľ)
• splnomocnenie na prepis auta (v prípade, že konatelia rozhodujú spoločne, je potrebné splnomocnenie od obidvoch subjektov)